COVID-19 ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေး နှင့်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု တွန်းဇံမြို့၌ ပုံမှန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ

ချင်းပြည်နယ်၊ တွန်းဇံမြို့၌ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ(၂၆)ရက်နေ့ နံနက်(၉)နာရီအချိန်မှ စတင်၍ COVID-19 ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများ ပုံမှန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ သည်။ တွန်းဇံမြို့ရှိ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများပါဝင်သော ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည်  တွန်းဇံမြို့နယ်အတွင်း COVID-19 ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများကို နေ့စဉ်အလှည့်ကျ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ တွန်းဇံမြို့အဝင်/အထွက် မော်တော်ယဉ်မောင်းနှင်သောယဉ်မောင်းများနှင့် ခရီးသွားပြည်သူများ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များကို မောင်နှင်သော ယဉ်မောင်းများနှင့် နောက်လိုက်စီးနှင်းသူများကို ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများကို စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တွန်းဇံမြို့အဝင် ခရီးသွားပြည်သူ့များ စာရင်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများ နေ့စဉ်ပုံမှန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှကြောင် သိရသည်။

စာစုများ -