ချင်းပြည်နယ်ပညာရေးသတင်း

     ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ အခြေခံပညာကျောင်းများတွင်ခန့်ထားခဲ့သော နေ့စားလပေး အထွေထွေလုပ်သား များအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရပြီး ယနေ့ထိနေ့စားလပေး အထွေထွေလုပ်သားများ အဖြစ်ဆက်လက် တာဝန်ထမ်း ဆောင်သူများနှင့် အလက(ခွဲ)မှ အလကသို့ အဆင့်တိုးမြှင့်၍  ရာထူးပြောင်းလဲ ခန့်ထားသည့် အောက်ခြေ ဝန်ထမ်းများ၏ အချက်အလက်များကို စုစည်းလျက် အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်သို့ (၂၅.၃.၂၀၂၀) ရက်နေ့အမှီတင်ပြနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ပညာသင်နှစ်အတွက် အထက်တန်းပြရာထူးများ၏ ပုံမှန်အပြောင်းအရွေ့နှင့် ရာထူးတိုးများ ဆောင်ရွက်ရန်တန်းစီဇယား၊ လစ်လပ်စာရင်းများကို စနစ်တကျပြုစုလျက် အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်သို့ (၂၅.၃.၂၀၂၀)ရက်နေ့ အမှီ သွားရောက်ဆောင်ရွက်ရန်စီစဉ်လျက်ရှိပါသည်။  ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများမှ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကို မြန်မာစာဘာသာရပ် တွင် ၁၄၁၇၇ဦးစာရင်းသွင်းပြီး ၁၂၃၇၀ဦး ဖြေဆို၍ ၁၈၀၇ဦး ပျက်ကွက်ကြောင်း၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာရပ်တွင် ၁၄၁၇၇ဦး စာရင်းသွင်းပြီး ၁၂၃၄၃ဦးဖြေဆိုပြီး ၁၈၃၄ဦးပျက်ကွက်ကြောင်း၊ သင်္ချာဘာသာရပ်တွင် ၁၄၁၇၇ဦး စာရင်းသွင်းပြီး ၁၂၃၃၃ဦးဖြေဆို၍ ၁၈၄၄ဦးပျက်ကွက်ကြောင်း၊ ဓါတုဗေဒဘာသာရပ်တွင် ၉၂၄၉ဦးစာရင်း သွင်းပြီး ၈၁၅၃ဦးဖြေဆို၍ ၁၀၉၆ဦးဖြေဆိုကြောင်း၊ ရူပဗေဒဘာသာရပ်တွင် ၉၂၄၉ဦးစာရင်းသွင်းပြီး ၈၁၄၇ဦး  ဖြေဆို၍ ၁၁၀၂ဦးပျက်ကွက်ကြောင်း၊ ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်တွင် ၂၅၅၉ဦးစာရင်းသွင်းပြီး ၂၃၂၃ဦးဖြေဆို၍  ၂၃၆ဦးပျက်ကွက်ကြောင်း၊ ဘေဂဗေဒဘာသာရပ်တွင် ၁၁၆၁၈ဦးစာရင်းသွင်းပြီး ၉၉၈၉ဦးဖြေဆို၍ ၁၆၂၉ဦး ပျက်ကွက်ကြောင်း၊ ပထဝီဝင်ဘာသာရပ်တွင် ၄၉၂၈ဦးစာရင်းသွင်းပြီး ၄၁၆၃ဦးဖြေဆို၍ ၇၆၅ဦး ပျက်ကွက် ကြောင်း၊ သမိုင်းဘာသာရပ်တွင် ၄၉၂၈ဦးစာရင်းသွင်းပြီး ၄၁၆၁ဦးဖြေဆို၍ ၇၆၇ဦးပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

စာစုများ -