ချင်းပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်အဆင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဦးဆောင်အဖွဲ့၏ ပထမအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
စာစုများ -