တံတားဦးစီးဌာန၊တံတားစီမံကိန်းအဖွဲ့(၁) မှ ပြည်သူများအား တံတားလုပ်ငန်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေတင်ပြခြင်း

မင်းတပ်လမ်း −  မတူပီလမ်း ကီလိုမီတာ (၁၅၆− ၁၅၇) ကြား  လည်မျိုတံတား တည်ဆောက်ခြင်း

မင်းတပ်လမ်း −  မတူပီလမ်း ကီလိုမီတာ (၁၀၈-၁၀၉) ကြား  မုန်းချောင်းတံတား တည်ဆောက်ခြင်း

တီးတိန်-ရိဒ်ခေါရ်ဒါလမ်း ကီလိုမီတာ (၁၂.၀− ၁၃.၀) ကြား  မံဆောင်းတံတား တည်ဆောက်ခြင်း

ကလေး-ဖလမ်း-ဟားခါးလမ်း မိုင် ၆၈/၅ မဏိပူရ်မြစ်ကူး ဗားရ်တံတား တည်ဆောက်ခြင်း

ကလေး-ဖလမ်း-ဟားခါးလမ်း မိုင် ၆၈/၅ မဏိပူရ်မြစ်ကူး ဗားရ်တံတား တည်ဆောက်ခြင်း

ဖလမ်း− ရိဒ်လမ်း (၄၂.၆ − ၄၂.၈) ကီလိုမီတာ ကြား သီးဖေတံတား တည်ဆောက်ခြင်း

ဖလမ်း− ရိဒ်လမ်း (၂၀.၀-၂၁.၀ ) ကီလိုမီတာ ကြား ကလောမွန်တံတား တည်ဆောက်ခြင်း

ဟားခါး − ဟာသာ − မှန်တောလမ်း၊ (၄၂ - ၄၃) ကီလိုမီတာ ကြား ဒေါင်ဗားချောင်းတံတားတည်ဆောက်ခြင်း

 

ီးတိန်- တွန်းဇန်-ကျီခါးလမ်း မိုင်တိုင် (၈၀/၁ − ၈၀/၂) ကြား  တွီးဖိုင်တံတား(၁၆၀)ပေ တည်ဆောက်ခြင်း

တီးတိန်- တွန်းဇန်-ကျီခါးလမ်း မိုင်တိုင် (၅၀/၀ − ၅၀/၁) ကြား  ကဖီးချောင်းတံတား(၆၀)ပေ တည်ဆောက်ခြင်း

ဟားခါး-မတူပီလမ်း ကီလိုမီတာ (232.8-233)ကြားရှိ ၃၃ပေ Extension သံကူကွန်ကရစ်တံတား အား

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တံတားဦးစီးဌာန ပြည်ထောင်စုအထူးပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်း

စာစုများ -