မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးချုပ်မှ အရေးကြီးကုန်စည်ဥပဒေအရ ကျွဲ၊ နွား သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် e-form စနစ် အသုံးပြုနိုင်ရေး သင်တန်းပို့ချပေးခြင်း

          မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အရေးကြီးကုန်စည်ဉပဒေအရ  ကျွဲ၊နွား သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း၊ လျှောက်လွှာစစ်ဆေးခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးခြင်း စသည့်အဆင့်များကို  လွယ်ကူလျင်မြန်စေရန်အတွက် e-form စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ(၂၁.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့ နှင့် (၂၆.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့တို့တွင် zoom video conferencing စနစ်ဖြင့် ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် အားလုံးသို့ သင်တန်းပို့ချပေးပြီး ချင်းပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးမှ ခရိုင်/မြို့နယ်များသို့ ဆင့်ပွားသင်တန်းများ ထပ်မံပို့ချပေးကာ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။

  ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးမှ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ PC-3  e-form  သင်တန်းအား video conferencing စနစ်ဖြင့် ပို့ချခြင်းသင်တန်းအား တက်ရောက်ခြင်း

ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးမှ ခရိုင်/မြို့နယ်များသို့ PC-3  e-form  ဆင့်ပွားသင်တန်းအား video conferencing စနစ်ဖြင့် ပို့ချခြင်း

e-form အားအသုံးပြု၍ ကျွဲနွားသယ်ဆောင်မှု ပုံစံအလိုက် PC-3 လျှောက်လွှာပုံစံများ

ကျွဲ၊ နွား သယ်ဆောင်ခွင့် လျှောက်ထားမှုစိစစ်ခြင်း အဆင့်ဆင့်

e- Form စနစ်ဖြင့် ကျွဲ၊ နွား သယ်ဆောင်ခွင့် လျှောက်ထားမှုပုံစံများ ဖြည့်သွင်းခြင်း

စာစုများ -