တီးတိန်၌ မိုးရာသီစိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေများ ထုတ်ပေးလျက်ရှိ

        ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန်မြို့နယ် မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ ဖြိုးရေးဘဏ်မှ မိုးရာသီစိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေများကို စပါးတစ်ဧကလျှင် ကျပ် ၁၅၀၀၀၀ိ/- နှင့် ပြောင်းတစ်ဧကလျှင် ကျပ် ၁၀၀၀၀၀ိ/-၊ တစ်နှစ်အတိုး ၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ထုတ်ချေးပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။  ထိုသို့ထုတ်ချေးပေးရာတွင် မေလ ၁၅ ရက်မှ စတင်၍ ထုတ်ပေးပြီး ယနေ့တွင် တီးတိန်မြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စု (၁၃)အုပ်စုမှတောင်သူ (၃၆၁)ဦး၏ စပါး(၆၇၃)ဧက နှင့်ပြောင်း(၃၅၁)ဧကအတွက် ချေးငွေ ကျပ်၁၃၆၀၅၀၀၀၀ိ/-ကိုလည်းကောင်း၊ တွန်းဇန်မြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စု (၄)အုပ်စုမှ တောင်သူ (၄၈) ဦး၏ စပါး(၂၇၁)ဧကအတွက် ချေးငွေကျပ် ၄၀၆၅၀၀၀၀/-ကိုလည်းကောင်း၊ချေး ငွေစုစုပေါင်း ကျပ် ၁၇၆၇၀၀၀၀၀ိ/-အား ထုတ်ချေးပေးပြီးဖြစ်သည်။ ထုတ်ချေးပေးရန် ကျန်ရှိသည့်ကျေးရွာ အုပ်စု(၄)အုပ်စုမှ စပါး (၁၇၅)ဧကနှင့် ပြောင်း (၆၁)ဧကအတွက် ချေးငွေကျပ် ၃၂၃၅၀၀၀၀ိ/-ကို ဇွန်လကုန်တွင် အပြီးထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ ဖြိုးရေးဘဏ်၊ တီးတိန်မြို့နယ်ဘဏ်ခွဲ မန်နေဂျာ ဦးထောင်းခမ် ထံမှ သိရသည်။

စာစုများ -