ထန်တလန်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်နှင့် တလန်ခွားကျေးရွာများတွင် ဝက်ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ပညာပေးဟောပြော

           မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ  ဟားခါးခရိုင်ဦးစီးမှူး ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် (၁၇.၆.၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ (၁၈.၆.၂၀၂၀)ရက်နေ နှင့် (၂၄.၆.၂၀၂၀)ရက်နေ့များတွင် ထန်တလန်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်နှင့် တလန်ခွားကျေးရွာများတွင် ဝက်ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ဇီဝလုံခြုံမှုမြှင့်တင်ရေး ပညာပေးဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ချင်းဘာသာစကားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ဝက်ရောဂါဆိုင်ရာ ပညာပေးလက်ကမ်းစာစောင်များ ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် ခြင်းအားဖြင့် ဒေသခံပြည်သူများ ဝက်ကူးစက်ရောဂါနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများအား ပိုမိုသိရှိလာနိုင်စေရန်၊ ဇီဝလုံခြုံမှုဖြင့် တိရစ္ဆာန်ရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြစေရန် စသည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(၁၇..၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ အမှတ်()ရပ်ကွက်တွင် ဟားခါးခရိုင်ဦးစီးမှူးမှ ဝက်ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ဇီဝလုံခြုံမှုမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ ပညာပေးဟောပြောခြင်း

(၁၈..၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ အမှတ်()ရပ်ကွက်တွင် ဟားခါးခရိုင်ဦးစီးမှူးမှ ဝက်ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ဇီဝလုံခြုံမှုမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ ပညာပေးဟောပြောခြင်း

(၂၄..၂၀၂၀) ရက်နေ့၊  တလန်ခွားကျေးရွာတွင် ဟားခါးခရိုင်ဦးစီးမှူးမှ ဝက်ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ဇီဝလုံခြုံမှုမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ ပညာပေးဟောပြောခြင်း

(၁၇..၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ အမှတ်()ရပ်ကွက်တွင် ဒု-ဦးစီးမှူးမှ ဝက်ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ဇီဝလုံခြုံမှုမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ ပညာပေးဟောပြောပို့ချခြင်း

(၁၈..၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ အမှတ်()ရပ်ကွက်တွင် ဒု-ဦးစီးမှူးမှ ဝက်ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ဇီဝလုံခြုံမှုမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ ပညာပေးဟောပြောပို့ချခြင်း

(၁၈..၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ အမှတ်()ရပ်ကွက်တွင် ဒု-ဦးစီးမှူးမှ ဝက်ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ဇီဝလုံခြုံမှုမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ ပညာပေးဟောပြောပို့ချခြင်း

စာစုများ -