ကိုဗစ်-၁၉ကာလ စားသောက်ဆိုင်များ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ လိုက်နာခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးပြီး လိုက်နာမှုအားနည်း
             ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ စားသောက်ဆိုင်များ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ လိုက်နာခြင်း ရှိ/မရှိကို ဇူလိုင် ၂၉ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီခွဲတွင် ဌာနဆိုင်ရာပူပေါင်းအဖွဲ့က လိုက်လံစစ်ဆေးသည်။ ထိုသို့စစ်ဆေးရာတွင် ဖလမ်းမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ ဦးဆောင်ပြီး အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ အစားသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများပါဝင်သည့် ပူးပေါင်းအဖွဲ့က ကိုဗစ်-၁၉ ကာလတွင် စားသောက်ဆိုင် များ လိုက်နာရန် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် စည်းကမ်းချက် များကို ဖလမ်းမြို့ပေါ်ရှိ စားသောက်ဆိုင်များက လိုက်နာခြင်း ရှိ မရှိ စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဖလမ်းမြို့ပေါ်ရှိ စားသောက်ဆိုင်(၁၅)ခုစစ်ဆေးရာတွင် စားသောက်ဆိုင်(၃)ဆိုင်ကသာ စည်း ကမ်းလိုက်နာမှုရှိကြောင်း၊ ကျန်(၁၂)မှာ စည်းကမ်းလိုက်နာမှု အားနည်းနေသေးကြောင်း စား သောက်ဆိုင်များ စစ်ဆေးရာတွင် လိုက်ပါစစ်ဆေးသူ ဖလမ်းမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေး အဖွဲ့ရုံးမှ စာရင်းကိုင်-၂ ဒေါ်ဆန်နိုင်၏ပြောပြချက်အရ သိရသည်။ ဌာနဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းအဖွဲ့က ဖလမ်းမြို့ပေါ်ရှိ စားသောက်ဆိုင်များအား တတိယအကြိမ် စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပြီး စတုတ္ထအကြိမ် ပြန်လည်စစ်ဆေးသည့်အချိန်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းများ လိုက်နာခြင်းမရှိသည့် စားသောက်ဆိုင်များကို ဒဏ်ရိုက်စနစ်ဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ ဌာနဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် စားသောက်ဆိုင်များကို အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
စာစုများ -