ချင်းပြည်နယ်မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ Covid-19 ၏ စီးပွားရေးအပေါ် ထိခိုက်မှုသက်သာရေးစီမံချက်အရ ဝက်မွေးမြူထုတ်လုပ်မှုသင်တန်း ဖွင့်လှစ်

          ချင်းပြည်နယ်မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ Covid-19၏ စီးပွားရေးအပေါ် ထိခိုက်မှုသက်သာရေးစီမံချက် (COVID-19 Economic Relief Plan- CERP) အရ ဖွင့်လှစ်သော ဝက်မွေးမြူထုတ်လုပ်မှု သင်တန်းကို မင်းတပ်မြို့နယ်၊ ပန်းအော့ကျေးရွာတွင် (၂၁-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၂၃-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့ထိ (၁)ကြိမ်၊ (၂၄-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၂၆-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့ထိ(၁)ကြိမ်၊ လှိယောကျေးရွာတွင် (၂၇-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၂၉-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့ထိ(၁)ကြိမ်၊ စုစုပေါင်း (၃) ကြိမ်ကို သင်တန်းသား (၂၀) ဦးစီဖြင့် ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။   အဆိုပါလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ဒေသခံပြည်သူများ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာများရရှိပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖော်ဆောင်လာနိုင်ရန်၊   တိရစ္ဆာန်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြစေရန်၊ ပြည်သူများကို ဘေးကင်းပြီး အာဟာရပြည့်ဝသည့်အသားများ စဉ်ဆက်မပြတ် ပံ့ပိုးပေးနိုင်စေရန် စသည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(၂၁--၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၂၃--၂၀၂၀) ရက်နေ့ထိ မင်းတပ်မြို့နယ်၊ ပန်းအော့ကျေးရွာတွင် ဝက်မွေးမြူထုတ်လုပ်မှုသင်တန်း ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(၂၄--၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၂၆--၂၀၂၀) ရက်နေ့ထိ မင်းတပ်မြို့နယ်၊ ပန်းအော့ကျေးရွာတွင် ဝက်မွေးမြူထုတ်လုပ်မှုသင်တန်း ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(၂၇--၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၂၉--၂၀၂၀) ရက်နေ့ထိ မင်းတပ်မြို့နယ်၊ လှိယောကျေးရွာတွင် ဝက်မွေးမြူထုတ်လုပ်မှုသင်တန်း ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

စာစုများ -