ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာနပိုင်လမ်းများအား ဌာနပိုင်ဂရန်ရရှိရေး ရိခေါ်ဒါရ်မြို့၌ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာနပိုင်လမ်းများအား ဌာနပိုင်ဂရန်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်သွားရန်ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ရိခေါ်ဒါရ်မြို့တွင်းရှိ လမ်းဦးစီးဌာနပိုင်လမ်းများနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရွာတွင်းလမ်းများအား ဌာနပိုင်ဂရန်ရရှိရေး ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကို ရိခေါ်ဒါရ်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျင်လမ်းခိုင်၊ လမ်းဦးစီးဌာနတာဝန်ခံ ဒေါ်မိုင်မာလာ၊ မြို့စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၊ မြို့လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများက စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်က ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ရိခေါ်ဒါရ်မြို့တွင်းရှိ လမ်းဦးစီးဌာနပိုင်လမ်းများနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ၏ လမ်းနယ်နိမိတ် (Right of Way) များအား ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင် လမ်းမြေအဖြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုရရှိနိုင်ရန်အတွက် ကွင်းဆင်းဆောင် ရွက်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မြို့တွင်းရွာပိုင်းများ၏  လမ်းနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ချက်မှာ ပေ ၁၀၀ ဖြစ် သော်လည်း မြေပြင်အနေအထားအရ ခက်ခဲသော မြို့နှင့်ရွာတွင်းလမ်းအပိုင်းများတွင် သက်ဆိုင်ရာများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ရိခေါ်ဒါရ်မြို့တွင်းနှင့်   အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွင်းရှိ     လမ်းဦးစီးဌာနပိုင်လမ်းများအား ဌာနပိုင်မြေဂရန်   ရရှိရေးကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ချင်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့သို့ ဆက်လက်တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဌာနပိုင်လမ်းများ ဌာနပိုင်ဂရန်ရရှိပြီးပါက လမ်းနယ်နိမိတ်တိုင်များအား လမ်းဘေးဝဲ/ယာတွင် (၁) ကိုလိုမီတာခြားတိုင် တစ်စုံစိုက်ထူသွား ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

စာစုများ -