ဟားခါးမြို့နယ်အတွင်း ကျေးရွာ (၁၅)ရွာရှိ ငွေကျပ်သိန်း(၁၅၀၀)ဖြင့် Cash for Work စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းအားလုံး၏ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီး

နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ COVID-19 Economic Relief Plan(CERP) အစီအစဉ်အရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနက COVID-19 ​ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း   ကျေးလက်နေပြည်သူများ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံစေရန်နှင့် မိသားစုဝင်ငွေ ရရှိရေးလုပ်ငန်းများ ထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများကို ကုစားနိုင်ရေးအတွက်  ၄င်းတို့ကျေးရွာ၏   ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်စေပြီး လုပ်အားခငွေချီးမြှင့်ခြင်းကို ဟားခါးမြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာပေါင်း(၁၅)ရွာအား တစ်ရွာလျှင် ငွေကျပ်သိန်း (၁၀၀)နှုန်း   စုစုပေါင်းငွေ ကျပ်သိန်း (၁၅၀၀)ဖြင့် Cash for Work စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ စက်တင်ဘာလ ၂၂ရက်နေ့တွင် လုပ်ငန်းအားလုံး၏ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ အဆိုပါ Cash for Work စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဟားခါးမြို့နယ်  အတွင်းရှိ ကျေးရွာပေါင်း(၁၅)ရွာ၊ အိမ်ထောင်စုပေါင်း(၆၈၁)စု၊လူဦးရေ စုစုပေါင်း (၃၀၆၇)ဦးအတွက် စုစုပေါင်းငွေကျပ်သိန်း(၁၅၀၀)ဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် ရွာတွင်းရေမြောင်း တူးဖော်ခြင်းနှင့် ကျောက်စီရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း(၃)ခု၊ ကျောရောမြေခင်းခြင်းလုပ်ငန်း(၁)ခု၊ တောင်ယာသွားလမ်း ဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်း(၁၀)ခုနှင့် ရွာတွင်းလမ်းဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်း(၁)စသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ(၁၅)ခုကို ကျေးရွာနေ ပြည်သူများကိုယ်တိုင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်   စက်တင်ဘာလ ၂၂ရက်နေ့တွင်    လုပ်ငန်းအားလုံး၏ ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးပြီဖြစ်ကြောင်း   ဟားခါးမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်ဦးစီးမှူး ဦးမောင်မောင်နိုင်မင်း ထံမှသိရှိရသည်။နိုင်ငံတော်အစိုးရက COVID-19 ​ရောဂါကြောင့် လူမှုစီးပွားကုစားမှုအနေဖြင့် ဆောင်ရွက် ပေးသည့် ကျေးရွာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို   ၄င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်   လုပ်အားခဝင်ငွေချက်ချင်း ရရှိလာခြင်း၊ ကျေိးလက် အခြေခံ အဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများရရှိခဲ့ခြင်းများကြောင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများအနေဖြင့် ဝမ်းမြောက်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။

စာစုများ -