ကျီခါးမြို့၌  မြို့စည်ပင်သာယာ‌‌ရေးဦးစီးဌာနမှ အမှိုက်သိမ်းယာဉ်ဖြင့် အိမ်တိုင်ရာအမှိုက်သိမ်းခြင်း အပတ်စဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ 
ကျီခါး     နို၀င်ဘာ   ၂၄ 
 
     ချင်းပြည်နယ် ၊ ဖလမ်းခရိုင် ၊ ကျီခါးမြို့၌ စည်ပင်သာယာရေး ဦးစီးဌာနမှ  ဌာနပိုင်အမှိုက်သိမ်းယာဉ်ဖြင့် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်နေအိမ်
များရှိအမှိုက်များအား အပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့တိုင်း လိုက်လံသိမ်းဆည်း‌ ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ 
     ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင်  ကျီခါးမြို့စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာန
မှ မြို့သန့်ရှင်းသာယာလှပရေးနှင့်စည်းကမ်းမဲ့အမှိုက် စွန့်ပစ်မှုမရှိ စေရေးတို့အတွက် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်(၂)ခုရှိနေအိမ်များမှ အမှိုက်များ 
ကို  အမှိုက်သိမ်းယာဉ်ဖြင့်အပတ်စဉ်အင်္ဂါ‌နေ့တိုင်း လိုက်လံသိမ်းဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းနှင့်အဆိုပါသိမ်းဆည်းထားသည့်အမှိုက် များအား မြို့ပြင်သတ်မှတ်‌နေရာသို့ စနစ်တကျစွန့်ပစ်မီးရှို့ခဲ့‌ကြောင်း သိရသည်။     
                       
ကျီခါး(ပြန်/ဆက်)
စာစုများ -