အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဟားခါး)တွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့သည့် အဆောက်အဦအသစ်(၃)လုံး တည်ဆောက်မှု ရာနှုန်းပြည့်ပြီးစီး

ဟားခါး              ဇန်နဝါရီ၁၄

ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့ရှိ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဟားခါး)တွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စု ရန်ပုံငွေဖြင့် တည်ဆောက်သည့် အဆောက်အဦအသစ်(၃)လုံး တည်ဆောက်မှု ရာနှုန်းပြည့်ပြီးစီးပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။  အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဟားခါး)တွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေ ငွေကျပ်(၅၇၅၉၇၂၀၀၀)ဖြင့် Aasaw(အာဆော)ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ခဲ့သည့် (၁၃၀x၈၇)ပေ (၂)ထပ်RC အမျိုးအစား ကျောင်းသား/သူ အိပ်ဆောင်၊၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေ (၃၉၆၂၂၇၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် HPL Family ကုမ္ပဏီမှ ပေ (၇၈x၉၄) (၄)ခန်းတွဲ (၂)ထပ် သံကူကွန်ကရစ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာနှင့် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေ ကျပ် (၆၀၀၂၇၆၀၀၀)ဖြင့် Double Arrow ကုမ္ပဏီမှ ပေ (၁၂၀x၄၀)ရှိ (၆)ခန်းတွဲ (၃)ထပ် RC ​ဆောင်စသည့် အဆောက်အဦအသစ်(၃)လုံး တည်ဆောက်မှု ရာနှုန်းပြည့်ပြီးစီးပြီဖြစ်ကြောင်း အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ဟားခါး)ကျောင်းအုပ်ကြီး ဒေါက်တာ ဆလိုင်းတလွန်ဇထန်းထံမှ သိရှိရသည်။ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ဟားခါး)တွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေဖြင့် တည်ဆောက်ပြီးစီးသည့် အဆောက်အဦအသစ်(၃)လုံးအပြင် တည်ဆောက်ဆဲအဆောက်အဦသစ် (၇)လုံးကျန်ရှိနေကြောင်းနှင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆက်လက်တည်ဆောက်သွားမည့် အဆောက်အဦ(၂)လုံးရှိကြောင်း အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ဟားခါး)ကျောင်းအုပ်ကြီး ဒေါက်တာဆလိုင်းတလွန်ဇထန်း၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။

စာစုများ -