ဟားခါးမြို့၌ကျင်းပပြုလုပ်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေလျှော့ချရေးနေ့ အခမ်းအနားသို့ ချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တက်ရောက်
စာစုများ -