ချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆလိုင်းလျန်လွယ်က ဖလမ်းမြို့၊ တလန်လိုရပ်ကွက်နေပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံ
စာစုများ -