ဇာဟောင်မျိုးနွယ်စုများ၏ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် FANG ER (ဖါန်းအဲရ်)ပွဲတော် ဖလမ်း၌ကျင်းပပြုလုပ်
စာစုများ -