အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ချင်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၊ ဟားခါးမြို့၏ နယ်စပ် ဝင်/ထွက်ဂိတ်များ စစ်ဆေးမှုဆောင်ရွက်မှုများ

ဟားခါးခရိုင်၊ ဟားခါးမြို့နယ်၊ ဘုံဇုံးစုပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် ယာဉ်ဝင်/ထွက်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

ဖလမ်းခရိုင်၊ ရိခေါဒါရ်မြို့၊မြန်မာ-အိန္ဒယနယ်စပ်ချစ်ကြည်ရေးတံတားတွင် ယာဉ်ဝင်/ထွက်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

ဖလမ်းခရိုင်၊တီးတိန်မြို့နယ်၊မံဆောင်းစုပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် ယာဉ်ဝင်/ထွက်

ဟားခါးခရိုင်၊ ထန်တလန်မြို့၊လိုင်ပေါင်းလုံစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် ယာဉ်ဝင်/ထွက်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

စာစုများ -