ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့နှင့်မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်များအသင်းတို့ပူးပေါင်း၍ MCPA ICT (Digital Transformation) နယ်လှည့်နည်းပညာဟောပြောပွဲဟားခါး၌ကျင်းပ
စာစုများ -