ချင်းပြည်နယ် သံဃနာယကအဖွဲ့က ကြီးမှူးကျင်းပသည့် သံဃနာယကနှင့် ဝိနည်းဓိုရ် သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ဟားခါးမြို့၌ကျင်းပ
စာစုများ -