ချင်းပြည်နယ်ဟားခါးမြို့၌ဒီဇင်ဘာလပထမပတ်လူထုလမ်းလျှောက်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
စာစုများ -