ဖလမ်း၌ ဒီဇင်ဘာ ပထမပတ် လူထုစုပေါင်းလမ်းလျှောက်ပွဲပြုလုပ်
စာစုများ -