ပြည်နယ်အဆင့်ကဏ္ဍပေါင်းစုံပါဝင်သောအမျိုးသားအာဟာရဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာငါးနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် ရေးဆွဲရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
စာစုများ -