ဖလမ်းမြို့နယ် သစ်တောဦးစီးမှူးရုံး မီးလောင်ကျွမ်းလူ၊ တရိစာ္ဆန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိ
စာစုများ -