ရိခေါ်ဒါရ် လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန၌ ကဗျာရွတ်ဆိုပြိုင်ပွဲအပါအဝင် ပြိုင်ပွဲ လေးမျိုး ကျင်းပ
စာစုများ -