ပြည်နယ်အဆင့်ပုံမှန်ကာကွယ်​ဆေးထိုး၊ ​ဆေးတိုက်အစီအစဉ်တွင် ရိုတာဗိုင်းရပ်(စ်) ကာကွယ်​​ဆေးနှင့်ဆုံဆို့−​မေးခိုင်ပါဝင်​သောကာကွယ်​ဆေး( စတုတ္ထအကြိမ်)စတင်ထည့်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ
စာစုများ -