ပြည်သူများ သိရှိနိုင်ရန်ကိစ္စ

၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ပြဌာန်းထားသည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင် ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ၊ အခန်း(၈)၊ ပုဒ်မ (၂၇)အရ “မည်သူမဆို အများပြည်သူအထိတ် တလန့်ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မဟုတ်မမှန် သတင်းလွှင့်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူများသိရှိနိုင်ရန်နှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက www.rrdmyanmar.gov.mmတွင် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုလေ့လာ နိုင်ပါသည်။

စာစုများ -