ချင်းပြည်နယ်အတွင်း အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ (COVID-19) ကူးစက်ပျံနှံ့မှု မဖြစ်ပွားစေရေး ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးက်င္းပ
စာစုများ -