ချင်းပြည်နယ်အတွင်းအသက်ရှူလမ်း​ကြောင်းဆိုင်ရာ​ရောဂါ Coronavirus Disease -2019 (COVID-19) နှင့်ပတ်သက်၍ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က သတင်းမီဒီယာသမားများအားတွေ့ဆုံ ရှင်းလင်း
စာစုများ -