ဟားခါးမြို့နယ် မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ အထပ်မြင့်အဆောက်အဦများတွင် မီးငြိမ်းသတ်ခြင်း ရှာဖွေကယ်ဆယ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဇာတ်တိုက်သရုပ်ပြဆောင်ရွက်
စာစုများ -