အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း( Open Tender) ကြော်ငြာခေါ်ယူခြင်း
အောက်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၂ ရက် Thu Hta Par

တင်ဒါလျှောက်လွှာရောင်းချမည့်နေရာ -    ချင်းပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း  -   ၀၇၀၂၂၃၉၉