ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ချင်းပြည်နယ်ရုံး(ဟားခါး) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ဖေလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၆ ရက် Thu Hta Par

၁။        ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ချင်းပြည်နယ်ရုံး (ဟားခါး)မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အဆောက်အဦနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွားရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် -

ချင်းပြည်နယ်ရုံး(ဟားခါး)(၈၀X ၄၀X ၂၃)ပေ ရေ၊ မီး၊ ဆေး၊ မိလ္လာ အပါအဝင် နှစ်ထပ်သံကူ ကွန်ကရစ်ပင်မရုံး တည်ဆောက်ခြင်း၊ ရေမြောင်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်း၊ မြေထိန်းနံရံနှင့် ဂါလံ(၃၀၀၀)ဆံ့ ရေကန် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို တပါတည်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။         အိတ်ဖွင့်တင်ဒါကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း တင်သွင်းရပါမည် -

(က)     တင်ဒါလျှောက်လွှာရောင်းချမည့်ရက်နှင့်နေရာ              -        (၃၁.၁.၂၀၂၀) မှ (၁.၃.၂၀၂၀)ထိ

                                                                                                  က.ည.န၊ ချင်းပြည်နယ်ရုံး(ဟားခါး)

(ခ)       တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နောက်ဆုံးရက်/အချိန်                 -        (၆.၃.၂၀၂၀)ရက် (၁၆:၀၀) နာရီထိ (ရုံးချိန်အတွင်း)

(ဂ)       တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်နှင့်အချိန်                                          -        ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်

(ဃ)     တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်နေရာ                                               -        က.ည.န၊လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့်သယ်ယူ

                                                                                                      ပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ညှိနှိုင်းမှုဌာန၊

                                                                                                       ဗိုလ်ချုပ်လမ်း(အစိုးရအဖွဲ့ရုံးအနီး)  ဟားခါးမြို့

၃။        သတ်မှတ်နေ့ရက်/ အချိန်ထက်ကျော်လွန်တင်သွင်းလာသည့် တင်ဒါလျှောက်လွှာများကို လက်ခံစဉ်းစားမည် မဟုတ်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ချင်းပြည်နယ်ရုံး(ဟားခါး)၊ ဖုန်း၊ ၀၇၀-၂၁၀၉၂/ ၀၉-၄၃၁၀၇၀၀၁ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ဖုန်း- ၀၇၀-၂၁၀၉၂, ၀၉-၄၃၁၀၇၀၀၁