မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်းလုပ်ငန်း

(၁)     နှစ်လဲသက်တမ်းတိုးမှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း၊

(၂)      အမည်ပြောင်းမှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း၊

(၃)     လေလံယာဉ်များပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ပေးရန်အတွက်တင်ပြခြင်း၊

                   (၄)     မှတ်ပုံတင်ထားသော ယာဉ်များအားနယ်ဝင်မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း၊

(၅)     မှတ်ပုံတင်ထားသောယာဉ်များအားနယ်ထွက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(၆)     ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်မှ အငှားယာဉ်အဖြစ်ပြောင်းလဲမှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း၊

(၇)     အငှားယာဉ်မှ ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်အဖြစ်ပြောင်းလဲမှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း၊

(၈)     ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ပြီးသော မှတ်ပုံတင်မဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအား မြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်း၍ မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း