တည်နေရာ

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏အနောက်ဘက်တွင်ရှိ၍ ချင်းပြည်နယ် ၊ မင်းတပ်ခရိုင်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ကန်ပက်လက်မြို့နယ်သည်  မြောက်လတ္တီကျူ(၂၁)ဒီဂရီ ၊ (၂၅)မိနစ် နှင့် (၂၂)ဒီဂရီ (၅)မိနစ်ကြား  ၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ်(၉၃)ဒီဂရီ (၃၀)မိနစ်နှင့် (၉၃)ဒီဂရီ (၂၀)မိနစ်ကြားတွင် တည်ရှိပါသည်။

 

နယ်နိမိတ်

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏ နယ်နမိတ်ဆက်စပ်မှုမှာ အရှေ့ဘက်တွင် ဆောမြို့နယ် ၊ တောင်ဘက်တွင် စေတုတ္တရာမြို့နယ်နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။ အနောက်ဘက်တွင် ပလက်၀မြို့နယ် ၊ မြောက်ဘက်တွင် မင်းတပ်မြို့နယ်တို့နှင့်နယ်နိမိတ် ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးမှုးများ
ဦးချန်ဖီယာန်
(မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး)
-
လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

အခြားအချက်အလက်များ

အထကကျောင်း / ခွဲများ

စဉ် ကျောင်းအမည် တည်နေရာ
အထက (ကန်ပက်လက်) မြို့မ(၂)
အထက (ကျင်ဒွေး) ကျင်ဒွေး
အထက(ခွဲ) မှူးချိန်းဒိန်း မှူးချိန်ဒိန်း
အထက(ခွဲ) ခါရိုင်း ခါရိုင်း
အထက(ခွဲ) မဆာတွီ မဆာတွီ
အထက(ခွဲ) မှန်တောင် မှန်တောင်

အလကကျောင်း / ခွဲများ

စဉ် ကျောင်းအမည် တည်နေရာ
အလက (မှော်လောင်းလုံး) မှော်လောင်းလုံး
အလက(ခွဲ) ချောင်းရိုင်း ချောင်းရိုင်း
အလက(ခွဲ) ကပလ ကပလ
အလက(ခွဲ) ခါနန်း ခါနန်း
အလက(ခွဲ) မကြားအိမ်နူး မကြားအိမ်နူး
အလက(ခွဲ) စံအိမ်နူး စံအိမ်နူး
အလက(ခွဲ) စမ္မသား စမ္မသား
အလက(ခွဲ) ပျော့ ပျော့
အလက(ခွဲ) ဘောင်ဘင် ဘောင်ဘင်
၁၀ အလက(ခွဲ) မဒါသာ မဒါသာ
၁၁ အလက(ခွဲ) လဲပုံ လဲပုံ
၁၂ အလက(ခွဲ) အောက်ကန့် အောက်ကန့်
၁၃ အလက(ခွဲ) ခိတော် ခိတော်
၁၄ အလက(ခွဲ) ဆိုင်နန် ဆိုင်နန်
၁၅ အလက(ခွဲ) ရဲလောင်းပန်း ရဲလောင်းပန်း

 

စျေးအမည် ဆိုင်ခန်းအရေအတွက် နိုင်ငံပိုင် / ပုဂ္ဂလိကပိုင် တည်နေရာ
စည်ပင်သာယာစျေး နိုင်ငံပိုင် အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်
စုစုပေါင်း    

ဆေးရုံများ

ကုတင်၅၀ တိုက်နယ်ဆေးရုံ တိုက်နယ် က/မ ဌာန၊ ကျေးလက် က/မ ဌာန ကျေးလက် က/မ ဌာနခွဲ မိခင်ကလေးဌာန
၂၀

တိုက်နယ်ဆေးရုံများ

မြို့/ကျေးရွာ ခွင့်ပြုကုတင်
ကျင်ဒွေး ၁၆
ဘဏ်အမည် နိုင်ငံပိုင် / ပုဂ္ဂလိကပိုင် တည်နေရာ ဆက်သွယ်ရန်
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် နိုင်ငံပိုင် ကန်ပက်လက်မြို့ -
စုစုပေါင်း