တည်နေရာ

တွန်းဇံမြို့နယ်သည် မြောက်လတ္တီတွဒ်(၂၃)ဒီဂရီ ၊ မိနစ်(၃၀)နှင့် (၂၄)ဒီဂရီကြား  ၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ်(၉၃)ဒီဂရီ (၂၀)မိနစ်နှင့် (၉၄)ဒီဂရီ (၁၀)မိနစ်အကြားတွင် တည်ရှိပါသည်။ တွန်းဇံမြို့နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက်ပိုင်းတွင်ရှိ၍ ချင်းပြည်နယ် ၊ ဖလမ်းခရိုင်တွင် တည်ရှိပါသည်။

 

နယ်နိမိတ်

တွန်းဇံမြို့နယ်၏ အရှေ့ဘက်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ ကလေးခရိုင်နှင့် တမူးမြို့နယ် ၊ တောင်ဘက်တွင် တီးတိန်မြို့နယ် ၊ အနောက်ဘက်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၊ မီဇိုးရမ်ပြည်နယ်တို့နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိပြီး မြောက်ဘက်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၊ မဏိပူရ်မြို့နယ်တို့နှင့် နယ်နိမိတ်ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးမှုးများ
ဦးဆလိုင်းထောင်
(မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး)
-
လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

အခြားအချက်အလက်များ

အထကကျောင်း / ခွဲများ

စဉ် ကျောင်းအမည် တည်နေရာ
အထက-တွန်််းဇံ တွန်််းဇံ ခေါဝန် /လေးဆန်ရပ်ကွက်
အထက-ကျီခါး ကျီခါး
အထက-တွီးမန် တွီးမန်
အထက-ဒါရ်ခိုင်း ဒါရ်ခိုင်း
အထက-ဟိုင်ကျင်း ဟိုင်ကျင်း
ထ(ခွဲ ) ခွမ်နွေး ခွမ်နွေး
ထ(ခွဲ ) တွီးမွီ တွီးမွီ
ထ(ခွဲ ) ဖိုင်တူ ဖိုင်တူ
ထ(ခွဲ ) မွာလ်ပီး မွာလ်ပီး

အလကကျောင်း / ခွဲများ

စဉ် ကျောင်းအမည် တည်နေရာ
အလကဟန်ကင် ဟန်ကင်
လ(ခွဲ ) ကန့်ဆောက်ဇန် ကန့်ဆောက်ဇန်ရွာ
လ(ခွဲ )ကြာအိုလင် ကြာအိုလင်ရွာ
လ(ခွဲ ) စိန်းပျာလ် စိန်းပျာလ်ရွာ
လ(ခွဲ ) ဆာလ်ဇန် ဆာလ်ဇန်ရွာ
လ(ခွဲ ) ဆဲလ်ဘုန်း ဆဲလ်ဘုန်းရွာ
လ(ခွဲ ) ဇမ်းပီး ဇမ်းပီးရွာ
လ(ခွဲ ) တုံးတွောင် တုံးတွောင်ရွာ
လ(ခွဲ ) တွီးခိန်ဇန် တွီးခိန်ဇန်ရွာ

စျေးများမရှိပါ။

ဆေးရုံများ

ကုတင်၂၅ တိုက်နယ်ဆေးရုံ တိုက်နယ် က/မ ဌာန၊ ကျေးလက် က/မ ဌာန ကျေးလက် က/မ ဌာနခွဲ မိခင်ကလေးဌာန
၂၄

တိုက်နယ်ဆေးရုံများ

မြို့/ကျေးရွာ ခွင့်ပြုကုတင်
ကျီခါး ၁၆
ဘဏ်အမည် နိုင်ငံပိုင် / ပုဂ္ဂလိကပိုင် တည်နေရာ ဆက်သွယ်ရန်
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် နိုင်ငံပိုင် တီးတိန်လမ်း ၊ တွန်းဇံမြို့နယ် -
စုစုပေါင်း - -