နောက်ဆုံးခေါ်ယူခဲ့သော တင်ဒါများ
မင်းတပ်ခရိုင်၊ ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၊ ချင်းလက်မွန်ကျေးရွာ၊ ညောင်ကားယား ရေပေးတူးမြောင်းလိုင်နင်စီ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်ပစ္စည်းတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်ပစ္စည်းတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ကြေငြာသည့်ရက်စွဲ : မေလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၂၉ ရက်
ပိတ်သိမ်းမည့်ရက်စွဲ : မေလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၂၉ ရက်
ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး Fiber Internet Line တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ကြေငြာသည့်ရက်စွဲ : ဇူလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၂၂ ရက်
ပိတ်သိမ်းမည့်ရက်စွဲ : ဇူလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၂၂ ရက်
ချင်းပြည်နယ် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူရေးလုပ်ငန်း၊ ဟားခါးမြို့မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်နယ်အစိုးရ ခွင့်ပြု့ရန်ပုံငွေ(GRF)ဖြင့်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ
ချင်းပြည်နယ် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူရေးလုပ်ငန်း၊ ဟားခါးမြို့မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်နယ်အစိုးရ ခွင့်ပြု့ရန်ပုံငွေ(GRF)ဖြင့်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ကြေငြာသည့်ရက်စွဲ : ဇူလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၁၁ ရက်
ပိတ်သိမ်းမည့်ရက်စွဲ : ဇူလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၁၁ ရက်
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ချင်းပြည်နယ် အတွင်းရှိ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနရုံးများဆောက်လုပ်ရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ကြေငြာသည့်ရက်စွဲ : ဧလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၁၀ ရက်
ပိတ်သိမ်းမည့်ရက်စွဲ : ဧလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၁၀ ရက်
၂၀၁၈ − ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ခေါ်ယူခဲ့သော တင်ဒါများ

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!