တည်နေရာ

မင်းတပ်မြို့နယ်သည် မြောက်လတ္တီတွဒ်(၂၀)ဒီဂရီ ၊ (၁၉)မိနစ်နှင့် (၂၁)ဒီဂရီ (၄၀)မိနစ်ကြား  ၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ်(၉၃)ဒီဂရီ (၂၃)မိနစ်နှင့် (၉၄)ဒီဂရီ (၁၆)မိနစ်အကြားတွင် တည်ရှိပါသည်။ အရှေ့မှအနောက်သို့ (၃၃)မိုင်နှင့် တောင်မှမြောက်သို့ (၃၇)မိုင်ရှည်လျားပါသည်။

 

နယ်နိမိတ်

မင်းတပ်မြို့နယ်သည် အရှေ့ဘက်တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ထီးလင်းမြို့နယ်နှင့် ဆောမြို့နယ် ၊ အနောက်ဘက်တွင် မတူပီမြို့နယ်နှင့် ပလက်၀မြို့နယ် ၊ တောင်ဘက်တွင် ကန်ပက်လက်မြို့နယ် ၊ မြောက်ဘက်တွင် မတူပီမြို့နယ်တို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးမှုးများ
ဦးမင်းဧရာထိုက်
(မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး)
09420000221
လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

အခြားအချက်အလက်များ

အထကကျောင်း / ခွဲများ

စဉ် ကျောင်းအမည် တည်နေရာ
အထက(၁) စံပြရပ်ကွက်
အထက(၂) အရှေ့ပြင်
အထက(၃) အနောက်
အထက (မကွီအိမ်နူး) မကွီအိမ်နူး
အထက(ခွဲ) ရမ်ပန်း ရမ်ပန်း
အထက(ခွဲ) လုပ်ရှဲ လုပ်ရှဲ
အထက(ခွဲ) အောက်ချိုင် အောက်ချိုင်

အလကကျောင်း / ခွဲများ

စဉ် ကျောင်းအမည် တည်နေရာ
အလက (၀မ္မသူး) ၀မ္မသူး
အလက (ရို) ရို
အလက (တပ်မြေ) မင်းတပ်
အလက (ဒုတ်) ဒုတ်
အလက (ကြာလေလှိုင်း) ကြာလေလှိုင်း
အလက (အုံ) အုံ
အလက(ခွဲ) ရှစ် ရှစ်
အလက(ခွဲ) ကီးသာ ကီးသာ
အလက(ခွဲ) စိချဲ မင်းတပ်
၁၀ အလက(ခွဲ) ဝေးလောင်း ဝေးလောင်း
၁၁ အလက(ခွဲ) အွယ်ရေး အွယ်ရေး
၁၂ အလက(ခွဲ) ချပ် ချပ်
၁၃ အလက(ခွဲ) ချောသာသွယ် ချောသာသွယ်
၁၄ အလက(ခွဲ) စွန်တောင် စွန်တောင်
၁၅ အလက(ခွဲ) ထင်ချောင်း ထင်ချောင်း
၁၆ အလက(ခွဲ) ကြုတ်ဟောင်း​ ကြုတ်ဟောင်း
၁၇ အလက(ခွဲ) ကင်းလှိ ကင်းလှိ
၁၈ အလက(ခွဲ) ကြန်အိမ်နူး ကြန်အိမ်နူး
၁၉ အလက(ခွဲ) ခင်ဖောင် ခင်ဖောင်
၂၀ အလက(ခွဲ) ထားအိမ်နူး ထားအိမ်နူး
၂၁ အလက(ခွဲ) မဒပ် မဒပ်
၂၂ အလက(ခွဲ) မအောင်း မအောင်း
၂၃ အလက(ခွဲ) လှတွီ(၁) လှတွီ
၂၄ အလက(ခွဲ) လှိရိန်း လှိရိန်း
၂၅ အလက(ခွဲ) ဟီးလောင်း ဟီးလောင်း
၂၆ အလက(ခွဲ) အွယ်ရေး အွယ်ရေး
၂၇ အလက(ခွဲ) အေးစခန်း အေးစခန်း

 

စျေးအမည် ဆိုင်ခန်းအရေအတွက် နိုင်ငံပိုင် / ပုဂ္ဂလိကပိုင် တည်နေရာ
စည်ပင်သာယာစျေး ၆၅ နိုင်ငံပိုင် စံပြရပ်ကွက်
စုစုပေါင်း ၆၅    

 

ဆေးရုံများ

ကုတင်၁၀၀ တိုက်နယ်ဆေးရုံ တိုက်နယ် က/မ ဌာန၊ ကျေးလက် က/မ ဌာန ကျေးလက် က/မ ဌာနခွဲ မိခင်ကလေးဌာန
၃၉

တိုက်နယ်ဆေးရုံများ

မြို့/ကျေးရွာ ခွင့်ပြုကုတင်
ဝမ္မသူး ၁၆
မကွီအိမ်နူး  
ဘဏ်အမည် နိုင်ငံပိုင် / ပုဂ္ဂလိကပိုင် တည်နေရာ ဆက်သွယ်ရန်
အစိုးရဘဏ် နိုင်ငံပိုင် မင်းတပ်-ပခုက္ကူလမ်း -
စုစုပေါင်း