တည်နေရာ

ဖလမ်းမြို့နယ်သည် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၂၂ ဒီဂရီ ၅၀ မိနစ်နှင့် ၂၃ ဒီဂရီ ၂၀ မိနစ်နှင့် အရှေ့လောက်ဂျီတွဒ် ၉၃ ဒီဂရိ ၂၀ မိနစ်နှင့် ၉၄ ဒီဂရီ ၈၀ မိနစ်ကြားတွင် တည်ရှိပါသည်။ အရှေ့မှ အနောက်သို့ (၄၀)မိုင် ရှိပြီး တောင်မှ မြောက်သို့ (၂၅) မိုင်ရှည်လျားပါသည်။

 

နယ်နိမိတ်

ဖလမ်းမြို့နယ်၏ အရှေ့ဘက်တွင် ကလေးမြို့နယ်၊ တောင်ဘက်တွင် ဟားခါးမြို့နယ်၊ အနောက်ဘက်တွင် ထန်တလန်မြို့နယ်၊ အိန္ဒယ နိုင်ငံ မိဇီုရမ်ပြည်နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိပြီး မြောက်ဘက်တွင် တီးတိန်မြို့နယ်တို့နှင့် နယ်နိမိတ် ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးမှုးများ
ဦးကြားအွယ်
(မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး)
-
လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

အခြားအချက်အလက်များ

အထကကျောင်း / ခွဲများ

စဉ် ကျောင်းအမည် တည်နေရာ
အထက(၁) ဖါရ်ထောက်
အထက(၂) ကျင်မွာလ်
အထက၊လုမ်ဘန်း လုမ်ဘန်း
အထက၊ရိခေါဒါရ် ရိခေါဒါရ်
အထက၊ဘွာလ်ခွါး ဘွာလ်ခွါး
ထခွဲဖလမ်း တတန်လို
ထခွဲရမ်ထလိို ရမ်ထလို
အထကတီအိုချောင်း တီအိုချောင်း
ထခွဲဗားလုံ ဗားလုံ
၁၀ ထခွဲခေါဒါရ် ခေါဒါရ်
၁၁ ထခွဲလိုင်ဇိုး လိုင်ဇိုး
၁၂ ထခွဲလုံးဟော့ လုံးဟော့
၁၃ ထခွဲဝေဘူလ ဝေဘူလ
၁၄ ထခွဲသီးဘွာလ် သီးဘွာလ်

အလကကျောင်း / ခွဲများ

စဉ် ကျောင်းအမည် တည်နေရာ
အလက ကလောမွန် ကလောမွန်
အလကဇောင်သဲ ဇောင်သဲ
အလကရာလ်လောန် ရာလ်လောန်
အလကလိုဆာအို လိုဆာအို
အလကလုမ်သဲ လုမ်သဲ
အလကရဲလ််စိန် ရဲလ်စိန်
အလကခွဲ ခေါပွာလ်
အလကခွဲ ခွန်းလီ
အလကခွဲ ခေါထီရ်
၁၀ အလကခွဲ ငါးမွာလ်
၁၁ အလကခွဲ ဇောလ်နိုး
၁၂ အလကခွဲ ဆိမ်ဒီဟိုင်
၁၃ အလကခွဲ ဆိိုင်းမွန်
၁၄ အလကခွဲ ဆိမ်ဇောလ်
၁၅ အလကခွဲ ဆဲအက်
၁၆ အလကခွဲ တလန်ရောန်
၁၇ အလကခွဲ ဒုမန်း
၁၈ အလကခွဲ ဘဲလွေး
၁၉ အလကခွဲ မန်ခင်း
၂၀ အလကခွဲ လေးလက်
၂၁ အလကခွဲ လုံးရန်း
၂၂ အလကခွဲ လဲင်သဲ
၂၃ အလကခွဲ စိသွေး
၂၄ အလကခွဲ သီးကျိရ်

 

စျေးအမည် ဆိုင်ခန်းအရေအတွက် နိုင်ငံပိုင် / ပုဂ္ဂလိကပိုင် တည်နေရာ
စည်ပင်သာယာစျေး ၄၇ နိုင်ငံပိုင် ဗလိုင်ရပ်ကွက်
- ၁၂ ပုဂ္ဂလိကပိုင် အမှတ်(၂) ၊ ရိခေါဒါရ်မြို့
စုစုပေါင်း ၅၉    

ဆေးရုံများ

ကုတင်၂၀၀ တိုက်နယ်ဆေးရုံ တိုက်နယ် က/မ ဌာန၊ ကျေးလက် က/မ ဌာန ကျေးလက် က/မ ဌာနခွဲ ကျောင်း က/မ ဌာန မိခင်ကလေးဌာန
၁၈

တိုက်နယ်ဆေးရုံများ

မြို့/ကျေးရွာ ခွင့်ပြုကုတင်
ရိဒ်ခေါဒါရ် ၁၆
တီးဘွာလ် ၁၆
လုံးဘန်း ၁၆
ဘဏ်အမည် နိုင်ငံပိုင်/ ပုဂ္ဂလိကပိုင် တည်နေရာ ဆက်သွယ်ရန်
မြန်မာ့ဘဏ် နိုင်ငံပိုင် ဖလမ်းမြို့နယ် -
က​မ္ဘောဇဘဏ် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဟားခါး-ဖလမ်း-ကလေး လမ်း ၀၇၀-၄၀၅၈၆
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် နိုင်ငံပိုင် ရိခေါဒါရ်မြို့ -
စုစုပေါင်း