ပညာရေး နှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

ပြည်နယ်ရုံးအား နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသား လူငယ်များဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကျောင်းတွင် (တွဲဖက်)ဖွင့်လှစ်
ဖုန်း ၀၉၄၀၀၄၇၀၆၀၃ ၊ ၀၉၄၀၀၃၁၁၉၉၁

အချက်အလက်များ မတွေ့ပါ!

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ဟားခါးပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ဟားခါးပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်တွင် အသုံးပြုရန် စက်ပစ္စည်းနှင့် ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများ၊ ရုံးသုံးပရိဘောဂများဝယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ကြေငြာသည့်ရက်စွဲ : ဒီလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၁၈ ရက် ပိတ်သိမ်းမည့်ရက်စွဲ : ဇန်လ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ၁၈ ရက်