လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံသစ်အရ အခြေခံဝင်ပေါက် ရာထူးနေရာများ ခန့်ထားရန်ကိစ္စ
ဇူလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၁၈ ရက် Daw Cing Sian Hawm Lun

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံသစ်အရ အခြေခံဝင်ပေါက် ရာထူးနေရာများ ခန့်ထားရေး စာစစ်ဌာနများသတ်မှတ်၍ ရေးဖြေစာမေးပွဲပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားမည်