ချင်းပြည်နယ် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်း ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
ဇန်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၂၀ ရက် CingSan Mang

ချင်းပြည်နယ် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ကန်ပက်လက်မြို့နယ် မြို့နယ်ဦးစီးမှူး ဒေါက်တာဟန်ထွန်းမောင်နှင့်အဖွဲ့သည် (၈.၁.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၊ လက်ဖက်ခင်းရပ်ကွက်နှင့် မြို့မ(၂)ရပ်ကွက်သို့ ကွင်းဆင်းခဲ့ပြီး တိရစ္ဆာန်မွေးမြူသူတောင်သူများအား ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးခြင်း လက်တွေ့ကွင်းဆင်းပြသခြင်းဖြင့် အလေ့အကျင့်တစ်ခုအနေဖြင့် ပြုလုပ်တတ်စေရန်၊ ရောဂါမဖြစ်မီ ရောဂါကာကွယ်ခြင်းသည် ကုသခြင်းထက်ပို၍ ထိရောက်ကြောင်း အသိပညာရလာစေရန်နှင့် တိရစ္ဆာန်ရောဂါကာကွယ်/ကုသ လုပ်ငန်းများပြုလုပ်လာခြင်းဖြင့် တိရစ္ဆာန်များအသေအပျက် နည်းကာ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် စသည်တို့အတွက် ဝက်ကောင်ရေ (၄၀)အား ဝက်ဝမ်းကျကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးခြင်းတို့ကို ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းကို တင်ပြအပ်ပါသည်။

အမှတ်(၃)ကုန်းမြင့်ဒေသ လယ်ယာမြေဖော်ထုတ်ရေးစီမံကိန်းရုံးအနေဖြင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းဌာနအစီအစဥ်ဖြင့် ကွင်း (၄) ကွင်းတွင် ဌာနစက်များဖြင့် ဆောင်ရွက်
ဒီလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၁၉ ရက် CingSan Mang

အမှတ်(၃)ကုန်းမြင့်ဒေသလယ်ယာမြေဖော်ထုတ်ရေးစီမံကိန်းရုံးအနေဖြင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းဌာနအစီအစဉ်ဖြင့် ဖော်ထုတ်နေသည့် ဟားခါးမြို့နယ်၊ လေအွမ်(ခ)ကျေးရွာတွင် (၁၀၀)ဧက၊ ထန်တလန်မြို့နယ်၊ ရာလ်ပဲလ်ကျေးရွာတွင် (၁၀၀)ဧက နှင့် လေတပ်(က၊ခ၊ဇီပီး)ကျေးရွာ တွင် (၇၅)ဧက၊ ဖလမ်းမြို့နယ်၊ ကျဲရ်မွန်ကျေးရွာတွင် (၇၀)ဧက၊ ကွင်း(၄)ကွင်းတွင် ဌာနစက်များဖြင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ကြောင်း တင်ပြပါသည်။

အမှတ်(၃)ကုန်းမြင့်ဒေသ လယ်ယာမြေဖော်ထုတ်ရေးစီမံကိန်းရုံးအနေဖြင့် လယ်ယာမြေ (၆၅၀)ဧက ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများ စာရင်းကြေငြာခြင်း
ဒီလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၁၉ ရက် CingSan Mang

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ချင်းပြည်နယ်အတွင်း မြို့နယ် (၆) မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာ (၂၆) ရွာတွင် ကုန်းမြင့်လယ်ယာ (၆၅၀)ဧက အား ကန်ထရိုက်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည့် တင်ဒါအောင်ကုမ္ပဏီများ၏ အမည်စာရင်းအား အများပြည်သူသိရှိအောင် တင်ပြထားပါသည်။

အမှတ်(၃)ကုန်းမြင့်ဒေသ လယ်ယာမြေဖော်ထုတ်ရေးစီမံကိန်းရုံးအနေဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတင်ပြခြင်း
ဒီလ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၂ ရက် CingSan Mang

အမှတ်(၃)ကုန်းမြင့်ဒေသ လယ်ယာမြေဖော်ထုတ်ရေးစီမံကိန်းရုံးအနေဖြင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဌာနအစီအစဉ်ဖြင့် ဖော်ထုတ်မည့် နေရာများအနက် ဟားခါးမြို့နယ်၊ လေအွမ်(ခ)ကျေးရွာတွင် (၁၀၀)ဧက၊ ဖလမ်းမြို့နယ်၊ ကျဲရ်မွန်ကျေးရွာတွင် (၇၀)ဧကလျာထား၍ကုန်းမြင့်လယ်ယာဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း တင်ပြပါသည်။