မလေးရှားနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူ၏ပထမအကြိမ် ဆေးစစ်ချက်အဖြေမှာ Negative ဖြစ်သဖြင့် စည်ပင်ဈေးCBFQတွင် (၇) ရက်အတွင်း အသွားအလာ ကန့်သတ်မှု ဆက်လက်ဆောင်ရွက်
အောက်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၂၇ ရက် Zin Myo Htay

မလေးရှားနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူ၏ပထမအကြိမ် ဆေးစစ်ချက်အဖြေမှာ Negative ဖြစ်သဖြင့် စည်ပင်ဈေးCBFQတွင် (၇) ရက်အတွင်း အသွားအလာ ကန့်သတ်မှု ဆက်လက်ဆောင်ရွက်