တီးတိန်မြို့နယ်၊ဆွောင်းဇန်ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာသစ်လှုပ်ရှားမှု စံပြကျေးရွာ ဆောင်ရွက်ပေး
နိုလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၂၃ ရက် Daw Cing Sian Hawm Lun

တီးတိန်မြို့နယ်၊ဆွောင်းဇန်ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာသစ်လှုပ်ရှားမှု စံပြကျေးရွာ ဆောင်ရွက်ပေး

ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များရှိ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစား အိမ်ထောင်စုများအား ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်နိုင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်များ
နိုလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၂၀ ရက် Thu Hta Par

ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များရှိ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစား အိမ်ထောင်စုများအား ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားစာဖြေရှင်းရေးဌာန၏ ဆက်သွယ်နိုင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်များ