ရိခေါ်ဒါရ်မြို့၌ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေး မြို့ဝင်/ထွက်နှင့် နယ်စပ်ဂိတ်များ၌ ပူးပေါင်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း
စက်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၃၀ ရက် Zin Myo Htay

ရိခေါ်ဒါရ်မြို့၌ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေး မြို့ဝင်/ထွက်နှင့် နယ်စပ်ဂိတ်များ၌ ပူးပေါင်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း နေ့စဉ်အရှိန်အဟုန်မပျက်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာများမှ ကွင်းဆင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်