ဝန်ဆောင်မှုများ
25 ချင်းပြည်နယ် မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းမှ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများမှာ အပြည့်အစုံသို့
30 ကုမ္ပဏီများစည်းကြပ်အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက် အပြည့်အစုံသို့
35 အိမ်၊မြေ၊အဆောက်အဦများအမည်ပေါက်လုပ်ငန်း အပြည့်အစုံသို့
40 မော်တော်ယာဉ်၊မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊သုံးဘီးယာဉ်များ နာမည်ပေါက်အမည်ပြောင်း အပြည့်အစုံသို့
45 မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော မှတ်တမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဝန်ဆောင်မှုများ အပြည့်အစုံသို့
50 မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ အပြည့်အစုံသို့
55 မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း ချင်းပြည်နယ်ရုံးတွင် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း များ အပြည့်အစုံသို့
60 အဆောက်အဦဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော လုပ်ငန်းများမှာ အပြည့်အစုံသို့
65 ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ အပြည့်အစုံသို့
70 အဆောက်အဦအသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း/ ပြုပြင်ခြင်း ထောက်ခံချက် အပြည့်အစုံသို့