ဝန်ဆောင်မှုများ
16 မျိုးခြံလုပ်ငန်း ၊ ဥဖောက်လုပ်ငန်း ၊ မွေးမြူရေးခြံလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ၊ PC(7) ထုတ်ပေးခြင်း အပြည့်အစုံသို့
20 တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် ၊ PC(3) ထုတ်ပေးခြင်း အပြည့်အစုံသို့
24 တိရိစ္ဆာန်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကြောင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ် ၊ PC (1) ထုတ်ပေးခြင်း အပြည့်အစုံသို့
28 စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ အပြည့်အစုံသို့
32 မော်တော်ယာဉ်သက်တမ်းတိုး ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သောအချက်လက်များ အပြည့်အစုံသို့
36 ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်ယာဉ်မောင်းစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း အပြည့်အစုံသို့
40 မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း အပြည့်အစုံသို့
44 မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်းလုပ်ငန်း အပြည့်အစုံသို့
48 မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးထက် ပို၍အသုံးပြုသည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း လျှောက်ထားခြင်း အပြည့်အစုံသို့
52 မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးဖြင့် အသုံးပြုသည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလျှောက်ထားခြင်း အပြည့်အစုံသို့